تصویری: ثبت‌نام شماری از مخالفان و منتقدان حکومت در انتخابات مجلس شورای اسلامی

تقاطع: روز جمعه (۴ دی-۲۵ دسامبر) در آخرین روز نام‌نویسی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، شماری از فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت و نیز زندانیان سیاسی سابق با مراجعه به “وزارت کشور” و فرمانداری‌ها نامزدی خود در این انتخابات را به طور رسمی اعلام کردند. در تهران، حشمت‌ طبرزدی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف حکومت، به همراه کوروش زعیم، داوود هرمیداس باوند، و عیسی‌خان حاتمی، سه عضو ارشد “جبهه ملی ایران” و اسماعیل مفتی‌زاده ادامه مطلب