دانش‌آموختگان لیبرال: دراویش گنابادی، الگوی مقاومت مدنی در برابر فرقه تبه‌کار و اشغال‌گر حاکم بر ایران

تقاطع: گروه “دانش‌آموختگان لیبرال ایران” با صدور بیانیه‌ای سرکوب اخیر دراویش گنابادی توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این دراویش را «الگوی مقاومت مدنی در برابر فرقه تبه‌کار و اشغال‌گر حاکم بر ایران» دانست.

این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار “تقاطع” گرفته، به شرح زیر است:

سال‌هاست که اشغال‌گران ایران، تیغ تیز تنگ‌نظری خود را روی گلوی دراویش گنابادی نهاده‌اند. دراویشی که برکنار از سیاست، به طریق مذهبی و معنوی خود دل‌خوش و مشغول بودند و هستند، ناگاه با دستان ویرانگری روبه‌رو شدند که حسینیه‌های‌شان را روی سرشان آوار کرد و هم‌مسلکان‌شان را تحقیر کرد و آزار داد و به زندان افکند و از تحصیل محروم کرد. در این راه، دستگاه قضایی به جای آنکه ملجأ امید و پناه بی‌پناهان باشد، خود در کنار نیروهای پیدا و پنهان امنیتی، به آمر و عامل این ستم آشکار بر مردمانی بی‌آزار تبدیل شده است.

در بهمن امسال، این ستم، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. عاملان چهل‌ساله‌ی سلب امنیت مردم که ایران را به ویران‌سرا تبدیل کرده‌اند، این بار تصمیم گرفتند “گلستان هفتم” را به جهنمی برای درویشان بدل سازند. اما یک جای اندیشه شوم‌شان می‌لنگید؛ آنان محاسبه مقاومت درویشان را نکرده بودند؛ دراویشی که به شهادت تصاویر، انگار که دست از جان شسته بودند و بر آن نبودند که مقابل ستم، سر خم کنند. خشم بی‌اندازه عاملان جور و فضاسازی بنگاه‌های دروغ‌پراکنی چون فارس‌نیوز و تسنیم را در این راستا باید ارزیابی کرد.

بازداشت‌های گسترده چندصدنفره و زخمی و مجروح و مفقود شدن چندین نفر از درویشان همه حکایت از آن دارد که حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی، شبانه‌روزِ دشواری را مقابل مقاومت درویشان سپری کرده است. مقاومتی خشونت‌پرهیز که خشونت‌پرهیزی را به معنای سپرافکنی در مقابل ستمگر نمی‌داند و برای حق خود، حریم و حرمتی قائل است، می‌تواند به الگویی برای مقاومت مدنی در مقابل فرقه تبه‌کار و اشغال‌گر حاکم بر ایران تبدیل شود.

دانش‌آموختگان لیبرال ایران

اسفند ۱۳۹۶

نظرتان را بنویسید