ویدئویی که بیش از ۳۰میلیون بار در فیسبوک دیده شد: دو گربه و یک کاسه شیر


تقاطع: این ویدئوی دیدنی که روز ۴ اکتبر (۱۳ مهر) توسط یک نگه‌دارنده گربه‌ها در شهر کراسنویارسک روسیه منتشر شده، شیر خوردن دو گربه را از یک کاسه‌ی مشترک نشان می‌دهد.

از آن‌جایی که دهانه‌ی این کاسه به اندازه‌ی کافی بزرگ نیست، دو گربه تصمیم می‌گیرند تا به نوبت از آن شیر بخورند اما زمانی که یکی از آن‌ها احساس می‌کند که دیگری بیش از اندازه خورده، با دست، کاسه را به سمت خود می‌کشد. این رد و بدل شدن کاسه شیر، به مدت سه دقیقه ادامه پیدا می‌کند.

این ویدئو در ده روز گذشته ۳۱میلیون بار تنها در صفحه‌ی فیسبوک منتشرکننده‌ی اصلی آن، دیده شده، ۱۶۶ هزار بار لایک خورده و نزدیک به ۱۰۵ هزار بار به اشتراک گذاشته شده است.

نظرتان را بنویسید