جواد مدلل، تاجر برخوردار از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی کیست؟

تقاطع: به دنبال انتشار نامه‌ی احمد توکلی به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی از رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر واردکننده‌ی روغن و مواد روغنی با دستور ویژه “وزیر صنعت، معدن و تجارت”، که با گزارش تکمیلی خبرگزاری “مهر” در این خصوص همراه شد، خبرگزاری “فارس”، روز چهارشنبه (۱۸ دی-۸ ژانویه)، اطلاعاتی را در ارتباط با این “تاجر” و گروه صنعتی تحت مالکیت او منتشر کرد. به نوشته‌ی این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران، «”م” پسر یکی از تجار بزرگ غرب ادامه مطلب