ادامه بحران آب در اصفهان و یزد؛ آب شُرب در اصفهان جیره‌بندی شد

تقاطع: آب شرب در اصفهان جیزه‌بندی شده است و هم‌زمان گزارش‌ها از احتمال جیره‌بندی آب در استان یزد حکایت دارد. خبرگزاری ایلنا به نقل از معاون بهره‌برداری شرکت اب و فاضلاب استان اصفهان روز دوشنبه (۱۷ تیر-۸ جولای) خبر داد که آب شرب اصفهان تا ۳۰ درصد کاهش یافته و به مرحله «بحرانی» رسیده است. مجتبی قبادیان گفته که «نگران شهریورماه هستیم که ممکن است همین مقدار آب هم وجود نداشته باشد». بنا بر این گزارش افت شدید منابع آب سد ادامه مطلب