گزارش ماهانه “تقاطع” از سرکوب آزادی‌های اجتماعی در ایران: از حمله به پارتی‌ها تا بازداشت مدل‌ها

مرکز مطالعات لیبرالیسم- یوحنا نجدی: با وجود آنکه شماری زیادی از رأی‌دهندگان در خرداد ۱۳۹۲ به امید به بهبود وضعیت آزادی‌های اجتماعی به…

Read More

احمد مروی کیست؟ رفیق شفیق پنجاه‌ساله علی خامنه‌ای

احمد مروی یکی از چهره‌های در سایه‌ی حاضر در بیت رهبر جمهوری اسلامی و از معتمدان شخص علی خامنه‌ای و حتی خانواده او است. تقریبا نیم‌قرن است که با “مقام عظما” نشست و برخاست دارد و هر از گاهی به مناسبت‌های مختلف، خاطره‌ای ناگفته یا روایتی ناشنیده درباره مرادش نقل می‌کند. اگر در تصاویر مربوط به سفرهای استانی علی خامنه‌ای دقت کنید، گاه او نیز در گوشه و کنار دیده می‌شود.

Read More

اقتصاد ایران در تیرماه: از سونامی فیش‌های حقوقی تا کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق بعد از انقلاب

مرکز مطالعات لیبرالیسم– یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در تیرماه ۱۳۹۵، هم‌چون ماه پیش از آن، هم‌چنان تحت تاثیر افشای فیش‌های…

Read More

اقتصاد ایران در فروردین: خیز تازه سپاه و بسیج برای «اقدام و عمل» در «اقتصاد مقاومتی» هم‌زمان با تشدید رکود و بیکاری

مرکز مطالعات لیبرالیسم– سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در نخستین ماه از سال خورشیدی جدید، روزهای پرخبری را پشت سر گذاشت….

Read More

اقتصاد ایران در نیمه دوم اسفند ۱۳۹۴: از افزایش نابرابری درآمدی تا احتمال قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی

مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: دو هفته پایانی سال ۱۳۹۴ با شوک ناشی از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی…

Read More

اقتصاد ایران در نیمه دوم بهمن: از تمدید یک‌ساله رکود و شرایط سخت اقتصادی تا ابراز نگرانی از افزایش فقرا

مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: در نیمه دوم بهمن‌ماه، اخبار ایران بیشتر تحت تاثیر تحولات سیاسی مربوط به دو انتخابات…

Read More