ویدئو: این پاندا دوست ندارد «چاق» صدا زده شود

تقاطع: در این ویدئوی کوتاه، “مِنگ لَن”، پاندای بزرگ باغ‌وحش استان “سیچوان” در جنوب غربی چین در حال انتقال به زمین بازی خود در این باغ‌وحش دیده می‌شود. نگه‌دارنده‌ی این پاندای ۳۰کیلویی در طول مسیر، به زبان محلی، او را با عباراتی چون “پسر چاق” صدا می‌زند و می‌گوید از بس چاق شده دیگر قادر به حمل کردنش نیست. سخنانی که آشکارا با ناراحتی “مِنگ لَن” روبه‌رو می‌شود. مکالمه‌ی جالب میان پاندا و نگه‌دارنده‌اش را در ویدئو ببینید. این ویدئو ادامه مطلب

ذهنیت ضد سرمایه‌دارانه: علل بیزاری از سرمایه‌داری

اکنون می‌توانیم این نکته را درک کنیم  که چرا مردم از نظام سرمایه‌داری بیزارند. در جامعه‌ای که اساس آن بر پایه مقام و طبقه باشد، فرد می‌تواند سرنوشت نامطلوبش را به شرایطی که ورای کنترلش است نسبت دهد. او برده و خادم است چون قدرت‌هایی ابرانسانی که تعیین کننده تمامی‌روی داد‌ها هستند، رتبه وشان وی را مقرر کرده‌اند. این امر حاصل عمل وی نبوده و هیچ دلیلی ندارد که فرد برای سرافکندگی‌اش شرمسار باشد. همسر وی نمی‌تواند نادرستی موقعیت اجتماعی ادامه مطلب