اقتصاد ایران در نیمه دوم بهمن: روایت زنگنه از وضعیت اسفناک صنعت نفت؛ تبدیل شدن ایران به سومالی در ده سال

مرکز مطالعات لیبرالیسم–یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۳، چگونگی تامین اعتبارات سال آینده‌ی کشور، مهم‌ترین دغدغه‌ی…

Read More