نقش محسنی اژه‌ای در فرار خاوری چه بود؟

تقاطع: محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران که در جریان فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی از این سمت برکنار شد، اخیرا در گفتگویی با روزنامه‌ی اعتماد چاپ تهران در پاسخ به سوالی درباره‌ی علت فرار “راحت” محمود خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور گفت که «این سوال را از آقای محسنی‌اژه‌ای بپرسید». جهرمی بدون توضیح بیشتر در این خصوص اضافه کرد: «نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به ادامه مطلب