سیاست‌های جمعیتی خامنه‌ای: بر خلاف عقل جمعی و شکست‌خورده

مجید محمدی علی‌رغم همه‌ی هشدارهایی که جمعیت‌شناسان، کارشناسان محیط زیست، متخصصان تغذیه و جامعه‌شناسان در باب خطرات افزایش جمعیت ایران داده‌اند، حکومت سیاست‌های افزایش…

Read More