چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا به زندان رجایی‌شهر بازگشتند

تقاطع: چهار زندانی اهل سنت که از حدود چهل روز قبل جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بودند، روز دوشنبه (۳۰ تیر-۲۱ جولای) به قرنطینه‌ی زندان رجایی‌شهر در همین شهر بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها، بازگشت ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ به زندان رجایی‌شهر درحالی صورت می‌گیرد که این چهار نفر از روز ۲۳ خردادماه در اعتصاب غذا به سر می‌بردند و در این مدت چندین بار در اثر وخامت‌ حال‌شان به ادامه مطلب