بیش از ۳۳۰۰ ایرانی در کشورهای دیگر زندانی هستند؛ ۱۹۰۰ نفر در زندان کشورهای همسایه

تقاطع: بر اساس آمارهای رسمی، تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۲، دست‌کم ۳۳۰۰ نفر از اتباع ایرانی اغلب به دلایلی چون “قاچاق مواد مخدر” و “ورود غیر مجاز” در زندان‌های کشورهای دیگر به سر می‌برده‌اند. به گزارش روز ، یکشنبه (۱ تیر-۲۲ ژون) خبرگزاری “ایسنا”، ۴۵۹ ایرانی به دلایل “حمل مواد مخدر”، “قاچاق انسان”، “قتل” و “جعل اسناد” در ترکیه، ۲۸۰ نفر به دلیل جرایمی مانند “ورود غیرمجاز”، “قاچاق موادمخدر” و “کلاهبرداری” در امارات متحده عربی، ۲۴۳ نفر که «بیشتر رانندگان ماشین‌های سنگین هستند» به جرم ادامه مطلب