ویدئو: شکار نگاه‌های خیره‌شده با هدف افزایش آگاهی درباره سرطان

تقاطع: سه دختر جوان با جاسازی دوربین‌ مخفی بر روی شلوارشان و راه رفتن در مرکز شهر نیویورک، نگاه‌های خیره‌ی ده‌ها نفر از مردان و زنان به برآمدگی باسن‌ خود را شکار کردند. ویدئوهای منتشرشده از این دوربین مخفی نشان می‌دهد که دید زدن باسن خانم‌هابه سن، جنسیت و گروه خاصی محدود نیست و طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از یک زن مسن گرفته تا دو جوان ارتودوکس یهودی، و یا مردی که به پشت دوست‌دخترش می‌‌رود تا دید بهتری داشته ادامه مطلب