وکیلی که شرافت را معنا کرد | امیرحسین اعتمادی

امیرحسین اعتمادی به بهانه ۶۴سالگی عبدالفتاح سلطانی در زندان یک: به گمانم شهریورماه ۸۲ بود. قرار بود اولین جلسه‌ی دادگاهم در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. نام قاضی پرونده ناآشنا بود: قاضی صلواتی. با عبدالفتاح سلطانی وارد جلسه‌ی دادگاه شدیم. نماینده‌ی دادستان و قاضی قبل از ما نشسته بودند. اولین دانشجویی بودم که در ارتباط با پرونده‌ی اعتراضات خرداد و تیر ۸۲ محاکمه می‌شدم. در همان آغاز، صلواتی، که قاضی جوانی بود، گفت شورای عالی امنیت ملی بر ادامه مطلب

انتقادات بی‌سابقه یک روحانی “اصول‌گرا”: فریاد “مرگ بر آمریکا” را کسی می‌تواند بزند که گرفتار شکمش نباشد

تقاطع: یک روحانی اصول‌گرای حامی حکومت ایران با نگارش یادداشتی انتقادی، گفته است که روزگاری که در آن مردم ایران با «ایمان و آزادگی» و «چشم بستن بر وسوسه‌های دنیا»، فریاد “مرگ بر آمریکا ” سر می‌دادند گذشته است و «این روزها شرایط فرق می‌کند». محمدرضا زائری‌ که برخی نوشته‌های او در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی نیز بازتاب می‌یابد، در این یادداشت که در شماره‌ی روز دوشنبه (۱۵ مهر-۷ اکتبر) روزنامه‌ی خراسان منتشر شده، نوشته است: «باید اعتراف کنیم که ما دیگر ادامه مطلب