ایران ۱/۷ میلیارد دلار دریافتی از امریکا را به نیروهای مسلح می‌دهد

سعید قاسمی‌نژاد (پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و از بنیان‌گذاران دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران) Twitter: @sghasseminejad Facebook: Saeed Ghasseminejad در هفته‌های اخیر مناظره‌ای بر…

Read More