ثبت‌نام ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه؛ درآمد ۶۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان زیر ۶۰۰ هزار تومان

تقاطع: درحالی‌که بنا بر اعلام سخنگوی دولت، نزدیک به 73 میلیون نفر یک بار دیگر برای دریافت یارانه‌ی نقدی ماهانه ثبت‌نام کرده‌اند، آمارهای اعلام‌شده از…

Read More