محکومیت پنج فعال دانشجویی دانشگاه تبریز به محرومیت از تحصیل و خدمات رفاهی

تقاطع: آن‌گونه که منابع دانشجویی در دانشگاه تبریز به “تقاطع” گفته‌اند، کمیته‌ی انضباطی این دانشگاه در مهر و آبان امسال پنج عضو هیات تحریریه‌ی نشریه دانشجویی “آستانه” را به اتهامات “اخلال در نظم دانشگاه”، “برگزاری تحصن”، و “اعتراض و انتقاد به شخصیت‌های سیاسی کشور” احضار و آن‌ها را به “تعلیق از تحصیل” و “محرومیت از خدمات رفاهی” محکوم کرد. بر اساس احکام صادرشده، سه فعال دانشجویی این دانشگاه به نام‌های امید احمدی، احسان پورخیری و فرهاد شفیع‌زاده، هر کدام به دو ترم “تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات” ادامه مطلب