مه‌آفرید امیرخسروی بدون اعلام قبلی و پس از سه سال زندان انفرادی اعدام شد

تقاطع: دادستانی تهران، ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اول پرونده‌ی موسوم به فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه‌ی کوتاهی که بر روی وب‌سایت “دادسرای عمومی و انقلاب تهران” قرار گرفته، آقای امیرخسروی، «سحرگاه  شنبه، سوم خردادماه» در محل زندان اوین اعدام شده است. یک منبع نزدیک به خانواده‌ی امیرخسروی با تایید اعدام مالک هلدینگ “امیرمنصور آریا” به “تقاطع”گفت که این حکم بدون اعلام قبلی به خانواده و وکیل وی به اجرا درآمده ادامه مطلب

بازداشت برادر همسر مهرگان امیرخسروی با هدف باز گرداندن او به ایران

تقاطع: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برادر همسر مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت «امیرمنصور آریا» را بازداشت کرده است. مهرگان امیرخسروی، در مرداد ماه سال ۹۰ و دو روز پیش از بازداشت مه‌آفرید امیرخسروی، برادرش، از ایران خارج شد و هم‌اکنون به همراه همسر و فرزندانش در کانادا به سر می‌برد. بک منبع نزدیک به خانواده‌ی امیرخسروی، با اعلام خبر چند ماه بازداشت “امیر عبدالله‌زاده” به «تقاطع» گفت که بازداشت وی با هدف فشار بر مهرگان امیرخسروی برای بازگشت به ادامه مطلب