ایران ۱/۵ برابر کل کارکنان ژاپن مدیر دولتی دارد؛ حدود ۷ میلیون ایرانی حقوق‌‌بگیر دولت هستند

تقاطع: “جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اسلامی” می‌گوید که نزدیک به ۷ میلیون ایرانی حقوق‌شان را از دولت می‌گیرند. به نوشته‌ی خبرگزاری “ایرنا”، محمود عسگری‌آزاد روز چهارشنبه (۲۸ خرداد-۱۸ ژوئن) در سخنانی در “شورای اداری استان آذربایجان شرقی”، تعداد کل کارکنان دولت را در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که علاوه بر این‌‌ تعداد، ۶۰۰ هزار شاغل بخش‌های نظامی و انتظامی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته کشوری، ۶۰۷ ادامه مطلب