کنگره آمریکا با اکثریت قاطع رای به تحریم‌های بیشتر ایران داد؛ فرصت یک ساله به اوباما برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر

تقاطع: چهار روز پیش از تحلیف حسن روحانی در تهران، مجلس نمایندگان امریکا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران به... Read More