تبارشناسی مدیران خبرگزاری “فارس” از آغاز تا کنون؛ تانگوی سرداران سپاه با فضای رسانه‌ای

یوحنا نجدی دیباچه: در بسیاری از تحلیل‌ها و گزارش‌ها، از خبرگزاری “فارس” به عنوان رسانه‌ای «متعلق به سپاه پاسداران»، «نزدیک به نهادهای امنیتی» و…

Read More

کنگره آمریکا با اکثریت قاطع رای به تحریم‌های بیشتر ایران داد؛ فرصت یک ساله به اوباما برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر

تقاطع: چهار روز پیش از تحلیف حسن روحانی در تهران، مجلس نمایندگان امریکا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران به تصویب رساند که بر…

Read More