نیمی از خانواده‌ها در ایران با تغییر جنسیت فرزندشان مخالفت می‌کنند

تقاطع: به گفته‌ی رییس هیأت مدیره‌ی “انجمن حمایت از بیماران اختلال هویت جنسی”، خانواده نیمی از افراد، با تغییر هویت آن‌ها مخالفت می‌کنند و «۲۰ تا ۲۵…

Read More