بررسی ابعاد حقوقی پرونده شش زندانی اهل سنت اعدام‌شده در گفتگو با بابک برمایه

تقاطع: سحرگاه روز سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۳، شش زندانی اهل سنت کُرد به اتهام «محاربه» در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند. اتهام اولیه‌ی چهار تن از آن‌ها به طور مشخص شرکت در کشتن نماینده‌ی پیشین کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان شده بود. هرچند که بعدتر این اتهام به هواداری از احزاب مخالف کرد و گروه‌های سلفی تغییر کرد. حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی، در حالی با حکم مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ادامه مطلب