کسری ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی منابع دولت برای پرداخت یارانه‌ها؛ بانک مرکزی نرخ تورم شهریور را ۴۰.۱ اعلام کرد

تقاطع: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، از کسری ماهانه حدود 1000 میلیارد تومانی منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی…

Read More