برکناری فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد؛ تغییر شرایط کشور یا تخلفات ۲۴ گانه

تقاطع: سرانجام شایعات چند هفته‌ی اخیر در خصوص برکناری فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد به واقعیت پیوست و هیات امنای این دانشگاه، با اکثریت آرا، رای به پایان ریاست ۱۸ ماهه‌ی وی داد. هم‌زمان سایت‌های نزدیک به دولت روحانی، سندی را منتشر کردند که حاکی از آن است که بازرسی ویژه دفتر ریاست جمهوری اسلامی در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به فرهاد رهبر، از وی خواسته بود تا توضیحات خود را درباره ۲۴ مورد تخلف در دوران ادامه مطلب