توسعه ایران فدای عامه‌گرایی دولت‌مردان

حمید بابایی* در ایران در دهه‌های گذشته هر دولتی که روی کار آمد تمرکز خود را بر توسعه چند بخش خاص معطوف کرد و از توسعه همه‌جانبه و متوازن ایران غافل ماند. درواقع این‌گونه می‌توان گفت که توسعه‌ی دولت‌محور در ایران فرآیندی همه‌جانبه و پیوسته نبوده دولت‌ها هرکدام برنامه‌ای متفاوت از دولت‌های قبل را پیش برده‌اند. علل عمده‌ی این امر را در نبود برنامه‌ای جامع و مدون در زمینه توسعه صنعتی ایران و هم‌چنین رویکرد پوپولیستی دولت‌ها باید جستجو کرد. ادامه مطلب

مجموعه گزارش‌ها از اعتراضات و تجمعات کارگری در چندین کارخانه ایران

تقاطع: تاخیر در پرداخت چندین ماه حقوق، تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج از کار و معرفی به مراجع قضایی به دلیل پیگیری‌ خواسته‌های صنفی، از جمله مشکلات این روزهای کارگران در ایران است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، “ایلنا”، در روزهای اخیر، کارگران “مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه” در اعتراض به «عدم پرداخت حقوق ماه‌های مهر و آبان، پاداش سالیانه و عدم بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل» در مقابل ساختمان اداری این کارخانه تجمع کرده‌اند. یک عضو “شورای اسلامی کار” در کارخانه نیشکر ادامه مطلب