دفاع صریح روزنامه کیهان از قتل و ترور مخالفان با استناد به قرآن

Shariatmadari-Keyhan

تقاطع: روزنامه‌ی کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، با انتشار یادداشتی، قتل “مرجفان” یعنی کسانی را که “اراجیف رسانه‌ای منتشر می‌کنند”، دستور خدا در قرآن خوانده و نوشته که هیچ جایی برای این افراد، «نباید محل امن باشد» و «حتی فرارشان به خارج از کشور، نباید مانع برخورد با آنان شود».

این یادداشت که به قلم “حامد سعادتی” و در شماره‌ی روز شنبه (۱۱ بهمن-۳۱ ژانویه) این روزنامه منتشر شده، می‌نویسد: «از آنجایی که نقش جنگ روانی و جنگ مرجفان بسیار زیان‌بارتر و خطرناک‌تر از حمله نظامی است و گاه مشروعیت و فلسفه نظام اسلامی را تهدید و پایه‌ی ثبات آن را سست می‌کند، خداوند سخت‌گیری و شدت عمل را نسبت به آنان فرمان می‌دهد و می‌فرماید که مرجفان باید به شدت و با ذلت مجازات شوند و به بدترین شیوه به قتل برسند: قتلوا تقتیلا.»

یادداشت “کیهان” با تاکید بر این‌که «از نظر قرآن مقابله با مرجفان و جهاد علیه فتنه‌گران، یک سنت الهی در همه ادیان بوده است و اختصاصی به اسلام ندارد» ادامه می‌دهد: «خدا مقرر فرمود تا در برخورد با کسانی که با نفاق‌گرایی و ارجاف خبری و ایجاد تزلزل و نگرانی در جامعه، به حقوق و امنیت مردم تجاوز می‌کنند، پس از روشنگری و هشداری سخت به آنان، اگر از کارشان دست برنداشتند و بر تجاوزکاری‌شان پافشاری کردند، به این سبک رفتار گردد و آنان را به شدت و سختی و خواری و مذلت مجازات کرده به قتل برسانند.»

انتشار این یادداشت در روزنامه کیهان در حالی صورت می‌گیرد که حسین شریعتمداری، مدیرمسوول این روزنامه همواره در مظان اتهام نقش داشتن در ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی در دهه‌‌ی هفتاد خورشیدی قرار داشته است.

مخالفان حکومت ایران با اشاره به نقش محوری شریعتمداری در پروژه‌ی “تواب‌سازی” روزنامه‌نگاران و نویسندگانی چون سعیدی سیرجانی و نیز ارتباط نزدیک او با سعید امامی به عنوان متهم اصلی پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان، مدیرمسوول “کیهان” را از جمله آمران اصلی آن قتل‌ها می‌دانند.

این در حالی است که شریعتمداری با تایید نقش خود در تواب‌سازی مخالفان سیاسی در زندان‌ها، هرگونه ارتباط خود با قتل‌های زنجیره‌ای را رد می‌کند.

نظرتان را بنویسید