ویدئو: با دستور خامنه‌ای، نظارت بر صلاحیت اعضای مجلس ۴ساله‌ می‌شود


تقاطع: سخنگوی “شورای نگهبان” در ایران می‌گوید بر اساس بند ۱۳ ابلاغیه‌ی انتخاباتی اخیر علی خامنه‌ای، باید بر «استمرار شرایط نمایندگی» در دوره‌ی ۴ساله‌ی عضویت افراد در مجلس شورای اسلامی «نظارت» شود.

عباسعلی کدخدایی شام‌گاه شنبه (۱ آبان-۲۲ اکتبر) در گفتگو با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران گفت که “شورای نگهبان” تا به امروز در خصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و راه‌یافتگان به این مجلس، تا زمان تایید اعتبارنامه‌، اعمال نظر می‌کرد اما از این پس لازم است که ساز و کاری برای تداوم نظارت بر «استمرار شرایط نمایندگی» پس از عضویت در مجلس نیز ایجاد شود.

وی در عین حال تصریح کرد که قانونِ مربوط به این «ساز و کار» نظارتی باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

آقای کدخدایی هم‌چنین یک بار دیگر از ردصلاحیت مینو خالقی پس از کسب آرای لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ی اصفهان دفاع کرد و این اتفاق را مسبوق به سابقه دانست.

نظرتان را بنویسید