ویدئو – حسن روحانی: انتخابات امریکا، انتخاب میان «بد» و «بدتر» است

تقاطع: رییس جمهوری اسلامی می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری امریکا انتخاب بین «بد و بدتر» است و ایران چنین «دمکراسی و انتخاباتی» نمی‌خواهد.

حسن روحانی روز یکشنبه (۲ آبان-۲۳ اکتبر) در ادامه‌ی سفرهای استانی خود در شهرستان اراک گفت: «امریکایی که مدعی است بیش از ۲۰۰سال دموکراسی و بیش از ۵۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری دارد اما اکنون کشوری بزرگ و صنعتی است که در آن اخلاق وجود ندارد و این امر در مناظرات کاندیدا‌ها مشهود است.»

آقای روحانی با انتقاد از مناظره‌ها و کارزارهای انتخاباتی کلینتون و ترامپ، دو کاندیدای اصلی انتخابات امریکا اضافه کرد: «در سازمان ملل یکی از رهبران از من پرسید که از این دو کدام‌یک را ترجیح می‌دهی؟ و من در پاسخ گفتم بد را به بد‌تر ترجیح بدهم یا بد‌تر را به بد؟ ما یک چنین دمکراسی و انتخاباتی در کشور می‌خواهیم؟ افتخار ما اسلام ماست.»

او هم‌چنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که در کشور «یک خط و یک رهبر و یک دولت» وجود دارد.

این اظهارات حسن روحانی درباره‌ی انتخابات امریکا در حالی صورت می‌گیرد که خود او در انتخاباتی غیرآزاد و از میان کاندیداهای مورد تایید “شورای نگهبان” به سمت ریاست جمهوری اسلامی رسیده است و آن‌چه را که در ایران تحت عنوان انتخابات برگزار می‌شود می‌توان یکی از بهترین نمونه‌های انتخاب بین «بد و بدتر» دانست.

نظرتان را بنویسید