ویدئو: دوبیتی‌های محرمی از محمدرضا عالی‌پیام (هالو)


تقاطع: در این ویدئو که به شعرخوانی چند سال قبل محمد رضا عالی پیام – هالو در “انجمن فرهنگی ادبی امیرکبیر” اختصاص دارد، این شاعر و طنزپرداز معترض، شماری از دوبیتی‌های خود را با موضوع ماه محرم برای حاضران می‌خواند.

شنیدن دوباره‌ی این «دوبیتی‌های محرمی» در این روزها خالی از لطف نیست.

نظرتان را بنویسید