ویدئو: نه به حجاب اجباری از داخل ایران


تقاطع: در روزهای اخیر، اعتراض شماری از شطرنج‌بازان مطرح جهان به اجباری بودن حجاب در مسابقات شطرنج جهانی تهران، یک بار دیگر موضوع «حجاب اجباری» در ایران را به بحثی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

در این میان، برخی از فعالانی که به اعتراض شطرنج‌بازان خارجی واکنش نشان داده‌اند، می‌گویند که «حجاب اجباری» دغدغه و اولویت اصلی زنان «داخل‌نشین» نیست و گروهی «خارج‌نشین» با هدف «ضربه زدن به چهره‌ی ایران» و «ایران‌هراسی» آن را برجسته کرده‌اند.

در این ویدئو، دختر جوانی از داخل ایران به این گروه از فعالان پاسخ داده است. او می‌گوید: «اینجا لندن نیست. اینجا ایران است و من یک ایرانی “داخل‌نشین” هستم. حجاب دغدغه‌ی من و حق انتخاب پوشش از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق من است. و من چه باحجاب و چه بی‌حجاب خودم باید برای بدن و پوشش خودم تصمیم بگیرم.»

One thought on “ویدئو: نه به حجاب اجباری از داخل ایران”

  1. این خانم زیبای “داخل نشین ” ؛ با این بیان شیوا و زیبا ؛ زد “غنچه لندنی ” رو با خاک یکسان کرد که !

نظرتان را بنویسید