ویدئو: شعر «متهم» از سروده‌های محمدرضا عالی‌پیام در زندان


تقاطع: محمد رضا عالی پیام – هالو، شاعر و طنزپرداز منتقد، روز ۲۷ مرداد امسال در جلسه‌ی ماهانه‌ی «انجمن ادبی امیرکبیر» یکی دیگر از سروده‌های دوره‌ی زندانش را با عنوان “متهم” برای حاضران در این جلسه خواند.

این شعر که در شهریور ۱۳۹۴ در زندان رجایی‌شهر کرج سروده شده با این ابیات آغاز می‌شود:

در چنین شهر گل و بلبل، حقیقت، متهم
مردی و مردانگی مُرد و رفاقت، متهم

یک زمان تار سبیل مرد بود و قول او
ریش‌سالاری شد و تار سبیلت، متهم

باغ تا در قبضه‌ی خار و خس و هرزه علف
سرو آزادی که می‌افراشت قامت، متهم

شام تاریک و شب هول و سیاهی برقرار
آفتاب دشمن دیرین ظلمت، متهم
———————————-
سروده‌ها و فعالیت‌های “هالو” را می‌توانید در کانال تلگرام وی دنبال کنید.

 

نظرتان را بنویسید