ویدئو: مشاعره «هالو» با عروسش از داخل زندان


تقاطع: در این ویدئو دو شعر از محمدرضا عالی‌پیام (هالو) و عروسش حانیه دری را می‌شنوید که هر دو در دوران زندان آقای عالی‌پیام و خطاب به فرزند وی، «هانی» سروده شده است.

در بخشی از شعر نخست که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ سروده شده، حانیه دری خطاب به همسر خود که در آن روزها دلتنگ پدر زندانی‌اش بود می‌گوید:

تو و این بغض‌های پی در پی
نگرانی برای لبخندش
کاش هر روز تو دوشنبه شود
کاش می‌شد که لحظه‌ای بندش
[باز می‌شد به سوی آزادی]

گریه کن.. مرد بودنت به کنار
گریه گاهی پناه آخر ماست
منشا هر چه بغض پاییزی،
هر چه باران، شروعش از سر ماست
[گریه در جست‌وجوی آزادی]

این شعر در زندان رجایی‌شهر به دست محمدرضا عالی‌پیام می‌رسد و او کمی مانده به آزادی‌اش در اسفندماه ۹۴ در پاسخ به آن، شعری را خطاب به فرزندش می‌گوید که بخشی از آن به این شرح است:

پی خورشید باش، فرزندم
زانوی غم بغل نکن، برخیز
چون پدر با زمانه شو درگیر
با خرافات و کجروی بستیز

پسرم، شب دراز و طولانی‌ست
گام‌ها محکم و قوی باید
تا برانیم ابرهای سیاه
دل طوفانی‌ات به کار آید

باد می‌کارد آن که با ما نیست
شاد هم‌چون پدر بزن بر خال
پسرم نوبهار در راه است
رو سیاهی برای هر چه ذغال

نظرتان را بنویسید