تجمع اعتراضی افغان‌ها در مقابل کنسول‌گری جمهوری اسلامی در هرات

afghans-protest-herat

تقاطع: عصر روز شنبه (۲۰ شهریور-۱۰ سپتامبر) تجمعی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هرات افغانستان در اعتراض به رفتار پلیس ایران با مهاجران دستگیرشده‌ی افغان در شهر شیراز برگزار شد.

در هفته‌ی گذشته، پلیس شیراز، مجموعه‌ای از «مکشوفات» خود را در مقابل خبرنگاران و عکاسان به نمایش گذاشت که در بخشی از آن گروهی از اتباع خارجی و غالبا افغان با چشمانی بسته‌شده دیده می‌شدند.

انتشار تصاویر این دستگیرشدگان در محوطه‌ای محصور با حفاظ‌های آهنی، با واکنش گسترده‌ی کاربران ایرانی و افغانستانی شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد به طوری که مقامات پلیس ایران مجبور به ارائه‌ی توضیحاتی در این خصوص شدند.

شرکت‌کنندگان در تجمع مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات، در بیانیه‌‌ی خود، خواهان پیگیری این رفتار پلیس از سوی دولت ایران و نیز نهادهای حقوق بشری شده‌اند.

نظرتان را بنویسید