تصویری: حضور “لات”‌ها و “کلاه‌مخملی‌”ها در راهپیمایی حکومتی روز جمعه تهران

تقاطع: روز (۱۹ شهریور-۹ سپتامبر) بعد از “نمازجمعه” تهران، یک راهپیمایی حکومتی تحت عنوان «محکومیت جنایت‌های آل‌سعود و آل‌خلیفه» برگزار شد. این تصاویر که در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که گروهی از «لات‌»ها و «کلاه‌مخملی‌»های تهران در این راهپیمایی حضور فعالی داشتند.

lootis-anti-saudi-protest-iran-1 lootis-anti-saudi-protest-iran-2 lootis-anti-saudi-protest-iran-3 lootis-anti-saudi-protest-iran-4 lootis-anti-saudi-protest-iran-5 lootis-anti-saudi-protest-iran-6 lootis-anti-saudi-protest-iran-7 lootis-anti-saudi-protest-iran-8 lootis-anti-saudi-protest-iran-9 lootis-anti-saudi-protest-iran-10 lootis-anti-saudi-protest-iran-11 lootis-anti-saudi-protest-iran-12

نظرتان را بنویسید