ویدئو: “لون لون” پاندای بزرگ باغ‌وحش آتلانتا دوقلو زایید


تقاطع: “لون لون”، پاندای ۱۹ساله‌ی باغ‌وحش آتلانتا در امریکا، صبح روز شنبه (۳ سپتامبر-۱۳ شهریور) به فاصله‌ی ۴۷دقیقه، یک دوقلو به دنیا آورد.

این خرس پاندای بزرگ، به روش لقاح مصنوعی باردار شده و پدر توله‌ها نیز “یانگ یانگ” ۱۸ساله است.

این ویدئو، لحظه‌ی به دنیا آمدن توله‌ی دوم در ساعت ۸ و ۷ دقیقه صبح روز شنبه را نشان می‌دهد. توله‌ی اول در ساعت ۷:۲۰ به دنیا آمده بود.

نظرتان را بنویسید