ویدئو – توصیه خامنه‌ای به روحانی: به امریکا فقط وعده بدهید نه چیز نقد


تقاطع: این ویدئوی کوتاه، بخشی از دیدار ده روز قبل (۳ شهریور-۲۴ آگست) علی خامنه‌ای با حسن روحانی و کابینه‌اش است که در آن می‌گوید در گفتگو با طرف‌های غربی، باید وعده داد اما به وعده‌ عمل نکرد.

رهبر جمهوری اسلامی در این ارتباط، داستانی را به این شرح تعریف می‌کند: «شخصی شعر گفته بود، پیغام داد، آمد پیش خلیفه و شعرش را خواند؛ خلیفه هم گفتش که مثلاً فلان قدر طلا -صد هزار دینار مثلاً طلا- به ایشان بدهید؛ نوشت روی کاغذ و داد به این شاعر و گفت برو بگیر؛ رفت پیش آن خزانه‌دارش، کاغذ را داد و گفت آقا صد هزار بدهید؛ گفت به چه مناسبت؟ گفت یک شعری گفته‌ام؛ گفت خب شعر گفته‌ای؟ تو یک شعر گفتی او خوشش آمد، او هم این را نوشت تو خوشت آمد، این به آن در؛ پاشو برو!»

او اضافه می‌کند: «یعنی این‌جوری است. او یک حرفی می‌زند، وعده‌ای می‌دهد که ما خوش‌مان بیاید، ما هم یک وعده‌ای بدهیم او خوشش بیاید؛ اما چیز نقدی به او ندهیم که بعد آن‌وقت در آن بمانیم که حالا او جواب خواهد داد به حساب خودش یا وام خودش را ادا خواهد کرد یا نه؛ نخیر.»

نظرتان را بنویسید