عکس روز: بوسه مادرانه در باغ‌وحش «لافلش» فرانسه

عکس از ژان-فرانسوا مونیه/ خبرگزاری فرانسه/گتی ایمجز
عکس از ژان-فرانسوا مونیه/ خبرگزاری فرانسه/گتی ایمجز

تقاطع: این عکس که روز چهارشنبه (۳۱ آگست-۱۰ شهریور) در باغ‌وحش “لافلش” در شمال‌غربی فرانسه ثبت شده، “کینای”، بچه زرافه‌ی شش روزه‌ را در حال بوسیدن مادرش “دیونی” نشان می‌دهد. این زرافه از زیرگونه‌ی “افریقای غربی” یا “نیجر” است.

نظرتان را بنویسید