ویدئو: وقتی سگولن رویال از دراز کردن دستش پشیمان می‌شود

تقاطع: “سگولن رویال”، وزیر محیط زیست و انرژی فرانسه که به ایران سفر کرده روز دوشنبه (۸ شهریور-۲۹ آگست) برای بازدید از وضعیت دریاچه ارومیه وارد این شهر شد. این ویدئو لحظه‌ی استقبال از خانم “رویال” را در مقابل استان‌داری آذربایجان غربی نشان می‌دهد؛ لحظه‌ای که او دستش را به سوی یکی از مقامات استان‌داری دراز می‌کند. ادامه‌ی ماجرا را در ویدئو ببینید.

نظرتان را بنویسید