کارتون: سلفی با عُمران، کودک سوری

Omran-Syrian-Cartoon-

کارتون از “شریف عرفه”، کارتونیست مصری

منتشرشده در شماره روز دوشنبه (۲۲ آگست- ۱ شهریور) روزنامه “الاتحاد”

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید