کارتون: اتحاد روسیه، ایران و ترکیه

Iran-Turkey-Russia-Alliance-Cartoon

کارتون از اسامه حجاج، کارتونیست اردنی

 

بیشتر بخوانید:

نظرتان را بنویسید