گرافیتی اعتراض به اعدام در خیابان‌های مرکزی تهران

Hanging-Azadi-Square

تقاطع: در حالی که آمار اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر هم‌چنان از روند افزایشی برخوردار بوده، این گرافیتی اعتراضی، چند روزی است بر دیوارهای خیابان‌های مرکزی تهران به ویژه در محدوده‌ی میدان انقلاب و تئاتر شهر نقش بسته است.

نظرتان را بنویسید