آلبوم عکس و ویدئو: پیشنهاد ازدواج بعد از کسب مدال المپیک

تقاطع: روز یکشنبه (۱۴ آگست-۲۴ مرداد)، استخر محل برگزاری مسابقات شیرجه‌ی المپیک تابستانی “ریو” شاهد صحنه‌ای دراماتیک بود.

در این روز، “هی زی” ورزشکار چینی پس از کسب مدال نقره‌ی شیرجه از تخته‌ی ۳متر، در مقابل دیدگان تماشاگران و میلیون‌ها بیینده‌ی تلویزیونی با پیشنهاد ازدواج دوست‌پسرش “کین کای” روبه‌رو شد. این اتفاق تا حد زیادی کسب مدال المپیک توسط “زی” را تحت‌الشعاع خود قرار داد.

“زی” بعد از قبول پیشنهاد ازدواج در حالی که به شدت احساساتی شده بود به خبرنگاران گفت: «ما شش سال است که با هم دوستیم؛ با این وجود من انتظار نداشتم که او امروز خواستگاری کند. “کای” خیلی چیزها گفت و خیلی قول‌ها داد اما چیزی که بیشتر من را تحت تاثیر قرار داده این است که فکر می‌کنم این مردی است که می‌توانم برای بقیه عمرم به او اعتماد کنم.»

گفتنی است “کای” خود هفته‌ی گذشته در رشته‌ی شیرجه از تخته‌ی ۳متر هماهنگ مردان به مدال برنز المپیک “ریو” دست یافته بود.

نظرتان را بنویسید