توصیفات نقدی از زمان شاه: اغلب مردم فقیر و گرسنه بودند؛ کوچک‌ترین انتقادی با زندان و شکنجه روبه‌رو می‌شد

Naghdi-Basij-Iran

تقاطع: محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان شبه‌نظامی “بسیج مستضعفین” در ایران می‌گوید در دوران شاه، «عده‌ای اندک» از ایرانی‌ها «مرفه» و «اغلب مردم گرسنه و فقیر بودند».

به نوشته‌ی خبرگزاری “فارس”، آقای نقدی روز دوشنبه (۱۷ اسفند-۷ مارچ) در یک سخنرانی در تهران، حکومت پهلوی را «یک نظام جبار و ستمگر و جنایتکار» توصیف کرده که حامی اصلی‌اش «امریکا، ابرجنایتکار دوران» بود.

او گفته که در این حکومت «کوچک‌ترین انتقاد، زندان و شدید‌ترین شکنجه‌ها را در پی داشت» و «خفقان تا حدی بود که اگر کسی قرآن یا نهج‌البلاغه ترجمه‌دار داشت محکوم می‌شد».

وی با بیان این ادعا که در آن زمان «ده‌ها هزار امریکایی در ژاندارمری و شهربانی و سازمان‌های مختلف و حتی بانک مرکزی کار مستشاری انجام می‌دادند» افزوده: «از جیب ملت ما به آنها حقوق می‌دادند تا امریکا بتواند در مقابل شوروی که در رقابت با هم بودند، خط دفاعی تشکیل دهد.»

نقدی در ادامه وضعیت رفاه مردم قبل از انقلاب را نیز این‌گونه توصیف کرده است: «در کشور ما تعداد بسیار کمی از روستاها برق داشت، چه برسد به آب آشامیدنی، تلفن و… خیلی از مردم ما سواد نداشتند، در ایران شهرها از نعمت گاز بی‌بهره بودند در حالی که گاز را به شوروی صادر می‌کردند تا آن‌ها با تبلیغات کمونیستی، جوانان را علیه شاه تحریک نکنند. این وضع ما در رژیم ستم‌شاهی بود که عده‌ای اندک مرفه و اغلب مردم گرسنه و فقیر بودند.»

وی سپس به مخاطبانش که اعضای جوان “بسیج” بودند، گفت: «امروز وارث یک کشور مستقل و آزاد هستید و آزادانه رای می‌دهید؛ مسیر تکامل و تعالی بر روی شما بسته نیست. البته مشکلات داریم چرا که زندگی بدون آزمایش‌ها ممکن نیست.»

او در پایان با هشدار نسبت “نفوذ دشمن” اظهار داشت: «عده‌ای می‌خواهند ما را به سیطره امریکا برگردانند. می‌خواهند ما را زیر خفقان امریکا وانگلیس ببرند. عده‌ای می‌خواهند ما ارتجاع و عقب‌گرد کنیم و سرباز قدرت‌های شیطانی بشویم.»

نظرتان را بنویسید