تازه‌ترین فتوای خامنه‌ای: زن برای رای دادن نیازی به اجازه شوهر ندارد

Voting-Iran

تقاطع: وب‌سایت علی خامنه‌ای، ده روز پیش از رای‌گیری بر سر کرسی‌های دو مجلس‌ “شورای اسلامی” و “خبرگان رهبری” در ایران، ۸ “فتوا”ی او در خصوص شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی را منتشر کرده است.

خامنه‌ای در این فتواها، «شرکت درانتخابات نظام جمهورى اسلامى» را «یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى» و «واجب عینى» دانسته و افزوده در این انتخابات «اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است».

او هم‌چنین در پاسخ به این “استفتا” که «اگر مرد به همسرش اجازه‌ی خروج از منزل برای شرکت در انتخابات را ندهد و یا رضایت نداشته باشد، تکلیف زن چیست؟» گفته که «شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست».

وی در عین حال در خصوص فعالیت انتخاباتی نیروهای “بسیج” در مساجد سکوت کرده و گفته «باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی عمل شود».

نظرتان را بنویسید