ویدئو: این پیر جوان می‌کشد و هوش ندارد

این پیر جوان می‌کشد و شرم نداردپنج سال قبل، در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد۸۸، پس از یک سال عدم حضور خیابانی، یک بار دیگر به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز به خیابان‌ها آمدند تا ضمن اعلام همبستگی با دموکراسی‌خواهان مصری و تونسی، یک بار دیگر زنده بودن جنبش اعتراضی خود را به رخ حکومت بکشند.این اعتراض مسالمت‌آمیز همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد با سرکوب شدید نیروهای حکومتی روبه‌رو گردید و در جریان آن، دست‌کم دو جوان معترض و دانشجو کشته شدند: محمد مختاری و صانع ژاله.هم‌چنین بعد از تظاهرات ۲۵ بهمن، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، و نیز مهدی کروبی در بازداشت خانگی قرار گرفتند که این بازداشت تا به امروز ادامه دارد.در این میان، حکومت که به واسطه‌ی تصاویر منتشرشده از محمد مختاری با دستبند سبز و نیز آخرین پست فیسبوکی‌اش که نوشته بود “خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته‌ام”، نتوانست وابستگی این جوان ۲۱ساله به “جنبش سبز” را انکار کند، در عوض، تمام تلاشش را برای مصادره‌ی “صانع ژاله”، جوان ۲۶ ساله‌ی اهل پاوه در استان کرمانشاه به کار بست.از اظهارات حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه‌ی کیهان در یک برنامه‌ی تلویزیونی که “صانع” را خبرچین این روزنامه و بسیجی‌ها معرفی کرد تا انتشار کارت جعلی عضویت او در بسیج در خبرگزاری فارس و در نهایت تشییع پیکر وی توسط بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌ها.اقداماتی که از سوی مخالفان، لقب “شهیددزدی” گرفت و ادعاهایی که خیلی زود از سوی خانواده‌ و دوستان صانع ژاله تکذیب شد.در این ویدئو، غزلی از علی‌اکبر یاغی‌تبار، شاعر جوان مازندرانی را با صدای خود او و هم‌نوازی تار می‌شنوید که در آن روزها سروده و پخش شد.این غزلِ بلند با این ابیات شروع می‌شود:این پیر جوان می‌کشد و هوش ندارد/ شمشادقدان می‌کشد و هوش ندارداین پیر جوان می‌کشد و شرم ندارد/ از سبحه و سجاده هم آزرم ندارداین پیر جوان می‌کشد و وای به حالش!/ هی سرو روان می‌کشد و وای به حالش!این پیر جوان می‌کشد و خانه‌ات آباد!/ از شروه به هق‌هق بزن از شکوه به بیداد!

Posted by Taghato on Sunday, February 14, 2016

تقاطع: پنج سال قبل، در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد۸۸، پس از یک سال عدم حضور خیابانی، یک بار دیگر به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز به خیابان‌ها آمدند تا ضمن اعلام همبستگی با دموکراسی‌خواهان مصری و تونسی، یک بار دیگر زنده بودن جنبش اعتراضی خود را به رخ حکومت بکشند.

این اعتراض مسالمت‌آمیز همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد با سرکوب شدید نیروهای حکومتی روبه‌رو گردید و در جریان آن، دست‌کم دو جوان معترض و دانشجو کشته شدند: محمد مختاری و صانع ژاله.

هم‌چنین بعد از تظاهرات ۲۵ بهمن، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، و نیز مهدی کروبی در بازداشت خانگی قرار گرفتند که این بازداشت تا به امروز ادامه دارد.

در این میان، حکومت که به واسطه‌ی تصاویر منتشرشده از محمد مختاری با دستبند سبز و نیز آخرین پست فیسبوکی‌اش که نوشته بود “خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته‌ام”، نتوانست وابستگی این جوان ۲۱ساله به “جنبش سبز” را انکار کند، در عوض، تمام تلاشش را برای مصادره‌ی “صانع ژاله”، جوان ۲۶ ساله‌ی اهل پاوه در استان کرمانشاه به کار بست.

از اظهارات حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه‌ی کیهان در یک برنامه‌ی تلویزیونی که “صانع” را خبرچین این روزنامه و بسیجی‌ها معرفی کرد تا انتشار کارت جعلی عضویت او در بسیج در خبرگزاری فارس و در نهایت تشییع پیکر وی توسط بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌ها.

اقداماتی که از سوی مخالفان، لقب “شهیددزدی” گرفت و ادعاهایی که خیلی زود از سوی خانواده‌ و دوستان صانع ژاله تکذیب شد.

در این ویدئو، غزلی از علی‌اکبر یاغی‌تبار، شاعر جوان مازندرانی را با صدای خود او و هم‌نوازی تار می‌شنوید که در آن روزها سروده و پخش شد.

این غزلِ بلند با این ابیات شروع می‌شود:

این پیر جوان می‌کشد و هوش ندارد/ شمشادقدان می‌کشد و هوش ندارد

این پیر جوان می‌کشد و شرم ندارد/ از سبحه و سجاده هم آزرم ندارد

این پیر جوان می‌کشد و وای به حالش!/ هی سرو روان می‌کشد و وای به حالش!

این پیر جوان می‌کشد و خانه‌ات آباد!/ از شروه به هق‌هق بزن از شکوه به بیداد!

نظرتان را بنویسید