ویدئو: سخنان سانسورشده معتمدآریا و مهناز افشار در افتتاحیه جشنواره

سخنان سانسورشده معتمدآریا و افشار در افتتاحیه جشنوارهمراسم افتتاحیه جشنواره دولتی فیلم “فجر”، شام‌گاه یکشنبه (۱۱ بهمن-۱ فوریه) در حالی در تالار “وحدت” تهران برگزار شد که پخش با تاخیر این مراسم از تلویزیون دولتی ایران با سانسور شدیدی همراه بود.در این پخش تلویزیونی، علاوه بر حذف بخش‌هایی از اظهارات سینماگران، چهره‌ی زنان بازیگر نیز از فاصله‌ی دور به نمایش درآمد.این ویدئوی کوتاه، بخش‌هایی از اظهارات فاطمه (سیمین) معتمدآریا، و نیز سخنان سینماگران دیگر هم‌چون مهناز افشار، داوود و رضا کیانیان در ستایش او است که در هنگام پخش تلویزیونی مراسم، سانسور شد.

Posted by Taghato on Monday, February 1, 2016

تقاطع: مراسم افتتاحیه جشنواره دولتی فیلم “فجر”، شام‌گاه یکشنبه (۱۱ بهمن-۱ فوریه) در حالی در تالار “وحدت” تهران برگزار شد که پخش با تاخیر این مراسم از تلویزیون دولتی ایران با سانسور شدیدی همراه بود.

در این پخش تلویزیونی، علاوه بر حذف بخش‌هایی از اظهارات سینماگران، تصاویر زنان بازیگر نیز با کادر باز و از فاصله‌ی دور به نمایش درآمد.

این ویدئوی کوتاه، بخش‌هایی از اظهارات فاطمه (سیمین) معتمدآریا، و نیز سخنان سینماگران دیگر هم‌چون مهناز افشار، داوود و رضا کیانیان در ستایش او است که در هنگام پخش تلویزیونی مراسم، سانسور شد.

نظرتان را بنویسید