تجربه دیدن هم‌زمان ۵ سیاره منظومه شمسی تا پایان ماه بهمن

Five-Planet-Together

تقاطع: از روز دوشنبه (۲۵ ژانویه-۵ بهمن) تا روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) برای اولین بار در بیش از یک دهه‌ی گذشته، ۵ سیاره‌ی عطارد، زهره، زحل، مریخ و مشتری، ۴۵ دقیقه پیش از طلوع خورشید به صورت هم‌زمان با چشم غیرمسلح در آسمان قابل مشاهده خواهند بود.

با این وجود اگر شما تجربه‌ی کافی تماشای آسمان را نداشته باشید، پیدا کردن این پنج سیاره برای‌تان چندان آسان نخواهد بود.

بهتر است ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زودتر، پیدا کردن سیاره‌ها را با یافتن “زهره” آغاز کنید: پرنورترین نقطه‌ای که در کنار ماه در آسمان شب قابل دیدن است.

بعد از “زهره” به سراغ “مشتری” بروید: دومین نقطه‌ی پرنور اما با فاصله از زهره در سوی دیگر آسمان.

زمانی که از پیدا کردن زهره و مشتری مطمئن شدید، پیدا کردن سه سیاره‌ی دیگر آسان‌تر می‌شود.

“مریخ”، نقطه‌ی مایل به قرمز و تقریبا در نیمه‌ی راه بین مشتری و زهره است. هرچند که این سیاره به روشنی دو سیاره‌ی دیگر نیست اما مشاهده‌ی آن آسان است. بعد از آن شما می‌توانید “زحل” را شکار کنید که بین زهره و مریخ است. حال به دردسر اصلی یعنی عطارد می‌رسیم که به خاطر نزدیکی به خورشید معمولا در درخشش طلوع و غروب خورشید، گم می‌شود.

اگر موفق به یافتن هر پنج سیاره شدید، ثبت عکس از آن‌ها را فراموش نکنید.

نظرتان را بنویسید