ویدئو: نتیجه عکس یادگاری گرفتن روی الاکلنگ‌

نتیجه عکس یادگاری گرفتن روی الاکلنگ‌گروهی از مردان بازنشسته و سال‌خورده در حال جنگل‌نوردی در شرق سوییس، با یک الاکلنگ بلند مواجه می‌شوند و تصمیم می‌گیرند به خط روی آن بایستند تا عکس یا ویدئویی یادگاری بگیرند؛ اما نتیجه‌ی کاملا قابل پیش‌بینی این شیطنت کودکانه، سقوط دومینو-وار ۹ نفر از آن‌ها به دلیل بر هم خوردن تعادل الاکلنگ بود. هرچند که بعضی از این ۹ نفر، از ارتفاعی بین ۲/۵ تا ۳ متر به پایین افتادند اما آن‌گونه که منتشرکننده‌ی این ویدئو در یوتیوب نوشته، هیچ‌کدام آسیب جدی ندیدند.

Posted by Taghato on Friday, January 22, 2016

تقاطع: گروهی از مردان بازنشسته و سال‌خورده در حال جنگل‌نوردی در شرق سوییس، با یک الاکلنگ بلند مواجه می‌شوند و تصمیم می‌گیرند به خط روی آن بایستند تا عکس یا ویدئویی یادگاری بگیرند؛ اما نتیجه‌ی کاملا قابل پیش‌بینی این شیطنت کودکانه، سقوط دومینو-وار ۹ نفر از آن‌ها به دلیل بر هم خوردن تعادل الاکلنگ بود. هرچند که بعضی از این ۹ نفر، از ارتفاعی بین ۲/۵ تا ۳ متر به پایین افتادند اما آن‌گونه که منتشرکننده‌ی این ویدئو در یوتیوب نوشته، هیچ‌کدام آسیب جدی ندیدند.

نظرتان را بنویسید