ویدئو:‌ اجرای پیانیست پناهنده سوری در هم‌بستگی با قربانیان آزارجنسی در کلن

اجرای پیانیست پناهنده سوری در جمع معترضان به آزارجنسی زنان در کلنروز شنبه (۱۶ ژانویه-۲۶ دی)، صدها پناهنده‌ی سوری به خیابان‌های شهر کلن آلمان آمدند و آزارهای جنسی زنان این شهر در جشن شب سال نو میلادی را محکوم کردند. آن‌ها دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: “سوری‌ها علیه سکسیسم”، “ما به ارزش‌های جامعه آلمان احترام می‌گذاریم”، “نه به سکسیسم”، “ما همه کلن هستیم” و “نه به خشونت علیه زنان”.صدها مورد آزار جنسی در شب سال نو توسط گروه‌هایی از مردان جوان که اصلیت‌شان به خاورمیانه و شمال افریقا برمی‌گشت، صورت گرفت و باعث انتقادهای فراوان به سیاست پناهنده‌پذیری آلمان به ویژه در یک سال اخیر شد.این ویدئو به اجرای “اَیهَم اَحمد”، پیانیست ۲۷‌ساله‌ی سوری برای جمعیتی که روز شنبه در مقابل ایستگاه راه‌آهن شهر کلن جمع شدند اختصاص دارد. این ایستگاه محل اصلی آزارهای جنسی صورت‌گرفته در شب سال نو میلادی بود.

Posted by Taghato on Tuesday, January 19, 2016

تقاطع: روز شنبه (۱۶ ژانویه-۲۶ دی)، صدها پناهنده‌ی سوری به خیابان‌های شهر کلن آلمان آمدند و آزارهای جنسی زنان این شهر در جشن شب سال نو میلادی را محکوم کردند. آن‌ها دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: “سوری‌ها علیه سکسیسم”، “ما به ارزش‌های جامعه آلمان احترام می‌گذاریم”، “نه به سکسیسم”، “ما همه کلن هستیم” و “نه به خشونت علیه زنان”.

صدها مورد آزار جنسی در شب سال نو توسط گروه‌هایی از مردان جوان که اصلیت‌شان به خاورمیانه و شمال افریقا برمی‌گشت، صورت گرفت و باعث انتقادهای فراوان به سیاست پناهنده‌پذیری آلمان به ویژه در یک سال اخیر شد.

این ویدئو به اجرای “اَیهَم اَحمد”، پیانیست ۲۷‌ساله‌ی سوری برای جمعیتی که روز شنبه در مقابل ایستگاه راه‌آهن شهر کلن جمع شدند اختصاص دارد. این ایستگاه محل اصلی آزارهای جنسی صورت‌گرفته در شب سال نو میلادی بود.

نظرتان را بنویسید