ویدئو: زهرا امیرابراهیمی یک دهه بعد از انتشار تصاویر خصوصی

زهرا امیرابراهیمی یک دهه بعد از انتشار تصاویر خصوصیزهرا امیرابراهیمی، بازیگر پیشین سینما و تلویزیون ایران، یکی از شناخته‌شده‌ترین قربانیان انتشار تصاویر خصوصی در این کشور به شمار می‌رود. او که به واسطه‌ی درخشش در یک سریال تلویزیونی پربیننده در سال‌های نخست دهه‌ی هشتاد خورشیدی، به چهره‌ای شناخته‌شده در میان توده‌های جامعه‌ی ایران بدل شده بود، پس از انتشار تصاویر خصوصی با مشکلات قضایی و ممنوعیت فعالیت از یک سو و فشارهای جامعه ایران از سوی دیگر روبه‌رو شد و در نهایت چاره را در خروج از ایران و چند سال دوری از رسانه‌ها دید. خانم امیرابراهیمی نزدیک به یک دهه بعد از آن اتفاقات در گفتگویی با تلویزیون بی.بی.سی فارسی از تاثیرات منفی می‌گوید که انتشار تصاویر خصوصی بر زندگی یک فرد می‌گذارد. تاثیراتی که به نظر می‌رسد در مورد خود او هنوز باقی مانده به طوری که شکستن بغضش اجازه‌ی پایان عادی این گفتگو را نمی‌دهد.

Posted by Taghato on Thursday, January 14, 2016

تقاطع: زهرا امیرابراهیمی، بازیگر پیشین سینما و تلویزیون ایران، یکی از شناخته‌شده‌ترین قربانیان انتشار تصاویر خصوصی در این کشور به شمار می‌رود. او که به واسطه‌ی درخشش در یک سریال تلویزیونی پربیننده در سال‌های نخست دهه‌ی هشتاد خورشیدی، به چهره‌ای شناخته‌شده در میان توده‌های جامعه‌ی ایران بدل شده بود، پس از انتشار تصاویر خصوصی با مشکلات قضایی و ممنوعیت فعالیت از یک سو و فشارهای جامعه ایران از سوی دیگر روبه‌رو شد و در نهایت چاره را در خروج از ایران و چند سال دوری از رسانه‌ها دید. خانم امیرابراهیمی نزدیک به یک دهه بعد از آن اتفاقات در گفتگویی با تلویزیون بی.بی.سی فارسی از تاثیرات منفی می‌گوید که انتشار تصاویر خصوصی بر زندگی یک فرد می‌گذارد. تاثیراتی که به نظر می‌رسد در مورد خود او هنوز باقی مانده به طوری که شکستن بغضش اجازه‌ی پایان عادی این گفتگو را نمی‌دهد.

نظرتان را بنویسید